Thang cáp là gì ?

Thang cáp là hệ thống máng dẫn được thiết kế đặc biệt cho việc lắp đặt các cáp điện loại nặng trong các trạm
cung cấp điện và hệ thống điện chính trong cao ốc, khách sạn, nhà hàng .v.v.

Đọc thêm »