Manufacturer of cable tray ladder, electrical cabinets professional

With the motto of always improving to develop - we constantly improve technology, improve production to meet the increasing needs of customers

Technical standards of the product in accordance with international standards

We always apply new technical standards to production, all products conform to IEC standards

We provide package solutions to our customers

All products are full accessories, customers can choose one of our many solutions.

Why Choose Us

We provide Electrical Cabinets, Cable Ladders, Cable Trays, Cable Trunking with full accessories. We understand that customers are increasingly difficult - An Quan Company confident with good staff, modern equipment and tireless efforts we will meet the best requirements of customers.

Máng cáp inox 316, thang cáp inox 316, khay cáp inox 316

An Quân chuyên sản xuất thang máng cáp inox 316 phục vụ cho ngành tàu biển và các công trình biển.
Độ dài tiêu chuẩn: 2.5, 3.0 m
Độ dày tiêu chuẩn: Thân dày 1.5 mm, nắp dày 1.0 mm hoặc các độ dày khác theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.
Sản phẩm được phủ keo một mặt để hạn chế trầy sướt trong quá trình sản xuất.

Đọc thêm »