Vỏ tủ tụ bù

Tụ bù hạ thế là hệ thống tiết kiệm năng lượng. Trong các công xưởng, nhà máy, thường được thiết kế để lắp thêm tủ bù hạ thế với tác dụng nâng cao hệ số công suất, có những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế, đặc biệt là giảm tiền điện. Bên cạnh đó cũng giảm tổn thất điện năng và sụt áp trong mạng điện.

Đọc thêm »

Vỏ tủ điện kế 2 ngăn

Sản phẩm vỏ tủ điện kế 2 ngăn sử dụng trong điện lực.

Được thiết kế 2 ngăn: 1 ngăn chứa công tơ điện, 1 ngăn chứa CB chính.

Độ dày tiêu chuẩn: 0.8, 1.0 và 1.2 mm. Tủ có mái che, ngăn công tơ có mica để quan sát chỉ số công tơ điện.

Cánh cửa có bát để gắn ổ khoá, có niêm chì.

Đọc thêm »