Bảng giá vỏ tủ điện

Bảng giá vỏ tủ điện tiêu chuẩn

Hàng thường xuyên có sẳn, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh 08. 66 828 309 để kiểm tra tình trạng thực tế.

Hỗ trợ giao hàng miễn phí nội thành HCM với đơn hàng số lượng.

STT LOẠI QUY CÁCH ĐƠN GIÁ TỦ DÀY 1MM (VNĐ) ĐƠN GIÁ TỦ DÀY 1.2 MM (VNĐ) GHI CHÚ
CAO NGANG SÂU
1 2212 200 200 120 * Hàng có sẵn.
* Sơn tĩnh điện màu kem nhăn (Ral 7032)
* Giao hàng miễn phí nội thành HCM với đơn hàng từ 4 triệu.
2 3215 300 200 150
3 3315 300 300 150
4 4315 400 300 150
5 4321 400 300 210
6 4415 400 400 150
7 4421 400 400 210
8 5315 500 300 150
9 5321 500 300 210
10 5421 500 400 210
11 6415 600 400 150
12 6421 600 400 210
13 6425 600 400 250
14 6430 600 400 300
15 6521 600 500 210
16 6525 600 500 250
17 7521 700 500 210
18 7525 700 500 250
19 8621 800 600 210
20 8625 800 600 250
21 8630 800 600 300
22 10821 1000 800 210
23 10825 1000 800 250
24 10830 1000 800 300
25 10835 1000 800 350
26 12830 1200 800 300